РЈЕШЕЊЕ По Пријави концентрације привредног субјекта Chiho-Tiande Group Limited, Кајманска острва