РЈЕШЕЊЕ по Пријави концентрације привредног субјекта TIMAB INDUSTRIES S.A.S., 55 Boulevard Jules Verger, 35 800 Динард, Р. Француска