РЈЕШЕЊЕ по Пријави концентрације привредног субјекта Amgen Inc., Сједињене Америчке Државе