Рјешење по Пријави концентрације привредног субјекта Croatia Osiguranje д.д., Република Хрватска