Рјешење по Пријави концентрације привредног субјекта НИС ПЕТРОЛ Друштво са ограниченом одговорношћу Лакташи и привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ОКТАН ПРОМЕТ д.о.о. Бијељина