РЈЕШЕЊЕ по Пријави намјере концетрације привредног субјекта Телеком Словеније, Цигалетова 15, Љубљaна, Република Словенија и привредног субјекта Анекс д.о.о. Крајишких бригада 113, Бања Лука