Р Ј Е Ш Е Њ Е по Закључку о покретању поступка по службеној дужности против Града Зенице, Трг Босне и Херцеговине 6., 72000 Зеница и Јавног предузећа „Гријање“ д.о.о. Билмишће 107, 72000 Зеница