Р Ј Е Ш Е Њ Е по Захтјеву за појединачно изузеће од забране Оквирног уговора о испоруци, поднесеног од стране привредних субјеката ”Zeochem” AG, Uetikon am See, Швицарска и ”Алумина” д.о.о. Зворник, БиХ

Download (PDF, 374KB)