Р Ј Е Ш Е Њ Е по пријави концентрације привредног субјекта „Grazer Wechselseitige Versicherung AG“, Herrengasse 18-20, 8010 Graz, Република Аустрија