Р Ј Е Ш Е Њ Е Продужава се рок за поступања по тачки 2. Рјешења број: 04-26-3-019-88-II/16 од 12.03.2021. године Министарству здравства Кантона Сарајево до 30.09.2021. године, који је дужан у остављеном року достави доказ о извршењу истог.

Download (PDF, 194KB)