САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 140. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 21.02.2017. године, одржана је 140. (стотинучетрдесета сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта Здравствена установа Поликлиника „Атријум”, Илиџа, Сарајево, против Кантона Сарајево, Министарства здравства Кантона Сарајево и Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево ради утврђивања спрјечавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције из члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Извјештај о активностима и стању у областима дјелокруга Конкуренцијског савјета БиХ за потребе израде Извјештаја о раду Савјета министара БиХ за 2016. годину.

 

Конкуренцијски савјет