САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 31. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 07.06.2018. године, одржана је 31. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Закључак којим је обустављен поступак о извршењу рјешења Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине број: 06-26-2-006-143-II/15 од 23.12.2015. године, на захтјев поднесен од стране Асоцијације кабловских оператера у Босни и Херцеговини, и привредног субјекта „Елта- кабел“ д.о.о. Добој, због неиспуњења услова из члана 24. став (2) Закона о конкуренцији.
Предсједница
Адиса Бегић