САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 41. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву је  4. септембра 2012. године, одржана 41. сједница Конкуренцијског савјета на којој је, између осталог, усвојено сљедеће:

 

- Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација која ће настати на тржишту малопродаје нафтних деривата у Републици Српској стицањем контроле привредног субјекта НИС ПЕТРОЛ д.о.о. куповином бензинске пумпе „БС Бијељина“, Бијељина, бензинске пумпе „БС Јања“ Бијељина, бензинске пумпе „БС Фоча“ Фоча, бензинске пумпе „БС Рогатица“, Рогатица и узимањем у закуп бензинске пумпе „БС Попови“ Бијељина и пумпе „БС Трњаци“ Бијељина од привредног друштва „Октан промет“ из Бијељине. Анализом релевантних податка Конкуренцијски савјет је, у смислу члана 17. Закона о конкуренцији, оцијенио да провођењем намјераване концентрације неће доћи до нарушавања тржишне конкуренције, односно стварања или јачања доминантне позиције учесника концентрације.

- Рјешење којим се утврђује да су привредни субјекат Апатинска пивара Апатин д.о.о., Апатин, Република Србија и привредни субјекат Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге Дејан комерц д.о.о. Добој у одредбама члана 2. став 1. Анекс 1. ,одредбом члана 5. и одредбом члана 2.. Анекса 2. купопродајних уговора за 2008, 2009, 2010, закључених дана 24.12.2007. године под бројем 008 БиХ-71/2008, дана 18.12.2008. године под бројем 06-71/2009, дана 26.1.2010. године под бројем 02-71/2010 и дана 15.2.2011. године под бројем 02-71/2011  ограничавали конкуренцију директно или индиректно утврђивањем куповних и продајних цијена или било којих других трговинских услова и примјеном различитих услова за истовјетне трансакције с другим привредним субјектима, доводећи исте у неповољан положај у односу на конкуренцију, те исти представљају забрањени споразум из члана 4. Закона о конкуренцији.

Утврђено је и да привредни субјекат Апатинска пивара Апатин д.о.о. није злоупотријебио доминантан положај на тржишту дистрибуције и продаје пива дистрибутерима на територији Босне и Херцеговине јер се исти не налази у доминантној позицији.

Овим Рјешењем је изречена новчана казна привредном субјету Апатинска пивара  д.о.о. у износу 265.000,00 КМ и привредном субјекту Дејан комерц д.о.о. у износу од 1.000,00 КМ ради кршења члана 48. став 1) тачка а) Закона о конкуренцији.

- Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „Анекс“ д.о.о. Бања Лука, БиХ, и привредног субјекта ЕЛТА-КАБЕЛ д.о.о. Добој ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

- Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „Анекс“ д.о.о. Бања Лука, БиХ, и привредног субјекта TV Kabel d.o.o. Вишеград ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији

- Мишљење по Захтјеву привреденог субјекта Kaldera Company d.o.o. Лакташи, Босна и Херцеговина, о обавези подношења концентрације.

 

 

                                                                   Предсједник Конкуренцијског савјета                                                                                                                                               Г. Ибрица Лакишић