Analiza izvršenja budžeta Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2017. godine