Промоција тржишне конкуренције

Mеђународна сарадња

Сарадња са институцијама Босне и Херцеговине

    Fullscreen-Logo
    INFO
    INFO 43.859368, 18.413681

    Konkurencijsko vijeće BiH
    Dubrovačka 6 - 71000‌ Sarajevo -  +387‌ 33‌ 251‌ 406 - kontakt@bihkonk.gov.ba