JAVNA LICITACIJA za prodaju službenog vozila Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine