Konkurentski zahtjev za dostavu ponude za nabavku eksternih Hard Diskova