Konkurentski zahtjev za dostavu ponude za nabavku telefonske centrale sa instalacijom i konfiguracijom opreme