O B A V I J E S T o Prijavi koncentracije “Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Graz, Republika Austrija – Mg Mind d.o.o. Mrkonjić grad – Atos osiguranje a.d. Bijeljina – Grawe AG