O B A V J E Š T E NJ E o Prijavi koncentracije, “Summer BidCo B.V.” i “Adria Topco B.V.”