Obavijest o prijavi koncetracije podnesenu od strane privrednog subjekta Adris grupa d.d. po kojoj ovaj privredni subjekt namjerava steći kontrolu nad dioničkim društvom Croatia osiguranje d.d.