Obavještenje o Prijavi koncetracije “BH Telecom” – “Raiffeisen Bank” – “QSS” – ESP BH”