ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДНЈИ ИЗМЕЂУ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БИХ И ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ