Prednacrt – IZVJEŠĆE O RADU KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU