Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-3-01-70-II/11 od 06.02.2014. godine u predmetu “AKT ONLINE – BH TELECOM”, Presuda suda: S1 3 U 015507 15 Uvp