Uputstvo o postupanju Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi sa prisutnošću virusa Covid-19