Z A K LJ U Č A K o obustavljanju postupka po Zahtjevu o pokretanju postupka privrednog subjekta OBN d.d., protiv privrednih subjekata „Radio – televizije Bosne i Hercegovine“, „Radio – televizije Republike Srpske“, i „Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine“.

Download (PDF, 787KB)