Z A K LJ U Č A K o odbacivanju Prijave namjere koncentracije privrednog subjekta „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, 71000 Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 216, Bosna i Hercegovina

Download (PDF, 194KB)