ZAKLJUČAK o obustavljanju postupka po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta Real Lurra Asset Management Corporation TMF (BVI) Ltd, Palm Grove House P.O. Box 438 Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, zaprimljenoj dana 26.10.2021. godine

Download (PDF, 148KB)