ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka privrednog subjekta Hering d.d. Široki Brijeg protiv privrednog subjekta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji

Download (PDF, 304KB)