ZAKLJUČAK po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju prirodnog gasa „Naftna industrija Srbije“ a.d., Narodnog Fronta 12, 21000 Novi Sad, Republika Srbija u vezi sa namjerom sticanja isključive kontrole nad privrednim subjektom „Jadran – Naftagas“ d.o.o. za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, Kralja Petra I Karađorđevića bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Download (PDF, 199KB)