Vrati se na vrh

ЗАКЉУЧАК по Пријави концентрације привредног субјекта Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д., Народног Фронта 12, 21000 Нови Сад, Република Србија у вези са намјером стицања искључиве контроле над привредним субјектом „Јадран – Нафтагас“ д.о.о. за истраживање и производњу нафте и гаса, Краља Петра I Карађорђевића бб, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина

Prethodni

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E a po Zahtjevu…

post-bars