Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К Одбацује се Пријава намјере концентрације привредног субјекта «Europapier Sarajevo» d.o.o. Сарајево, ради непостојања концентрације у смислу одредби Закона о конкуренцији.

Prethodni

DECISION 1. The concentration in the market of civil engineering…

Sljedeći

R J E Š E NJ E koncentracija privrednog subjekta…

post-bars