Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве намјере концентрације привредног субјекта Велепродајни центар трговина на велико и мало д.о.о., Сарајево, Босна и Херцеговина и привредног субјекта ВФ Комерц д.о.о., Сарајево, Босна и Херцеговина

Prethodni

DECISION upon Notification of intended concentration between undertaking Dukat mliječna…

Sljedeći

R J E Š E Nj E po Prijavi namjere…

post-bars