Vrati se na vrh

РЈЕШЕЊЕ по Захтјеву за појединачно изузеће од забране Споразума о регулисању конкуренције између привредних субјеката Jaegersberger GmbH Pernitz, Аустрија као купца и привредног субјекта ĆOSIĆPROMEX д.о.о. , Усора, БиХ и физичког лица Мијо Ћосић, Сивша бб, Усора, БиХ, као продаваца

Prethodni

Рјешење по Пријави концентрације привредног субјекта Heineken International B.V., Tweede…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave namjere koncentracije privrednog subjekta Nestro Petrol…

post-bars