Vrati se na vrh

Рјешење по заједничкој Пријави концентрације привредног субјекта LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Сеул, Јужна Кореја и привредног субјекта Lufthansa Technik AG, Weg beim Jaeger 193, Hamburg, Р. Њемачка која се односи на оснивање потпуно функционалног заједничког улагања тзв. greenfield под заједничком контролом

Prethodni

ЗАКЉУЧАК о обустављању поступка – Мтел

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars