Vrati se na vrh

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Република Србија и привредног субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави намјере…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi namjere…

post-bars