Контакт

 • Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
 • Дубровачка 6, Б зграда, трећи спрат – 71000‌ Сарајево
 • ‌ +387‌ 33‌ 251‌ 406
 • kontakt@bihkonk.gov.ba
 • ‌ +387‌ 33‌ 251‌ 408
Ime
Prezime
  Fullscreen-Logo
  INFO
  INFO 43.859368, 18.413681

  Konkurencijsko vijeće BiH
  Dubrovačka 6 - 71000‌ Sarajevo -  +387‌ 33‌ 251‌ 406 - kontakt@bihkonk.gov.ba