Vrati se na vrh

SLIDER
Политика тржишне конкуренције у источној Европи и средњој Азији
Политика тржишне конкуренције у источној Европи и средњој Азији
УВОДНИ СЕМИНАР ЗА НОВЕ СЛУЖБЕНИКЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА НАДЛЕЖНИМ ЗА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ И ЦЕНТРАЛНОЈ АЗИЈИ
УВОДНИ СЕМИНАР ЗА НОВЕ СЛУЖБЕНИКЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА НАДЛЕЖНИМ ЗА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ И ЦЕНТРАЛНОЈ АЗИЈИ
TAIEX – Право тржишне конкуренције ЕУ и његова имплементација у домаће законодавство
TAIEX – Право тржишне конкуренције ЕУ и његова имплементација у домаће законодавство
previous arrow
next arrow

Захтјеви и пријаве

Инструкције и питања

Погледати наредбу о уплатном рачуну за уплату административних такси у вези са процесним радњама пред Kонкуренцијским вијећем (‘Службени гласник БиХ’ број 44/06), Наредбу о измјенама и допунама Наредбе о уплатним рачунима за административне таксе („Службени гласник БиХ“, број 28/20) и Одлуку о висини административних такси у вези са процесним радњама пред Kонкуренцијским вијећем (‘Службени гласник БиХ’ број 30/06, 18/11 и 75/18)

Ако имате неке нејасноће погледајте нашу листу најчешће постављених питања.

Корисни линкови