Vrati se na vrh

SLIDER
Potpisan Sporazum o saradnji između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
Potpisan Sporazum o saradnji između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
KONFERENCIJA MEET TO COMPETE COMPETITION LAW AND POLICY CONFERENCE “TOOLS FOR THE NEW RULES“
KONFERENCIJA MEET TO COMPETE COMPETITION LAW AND POLICY CONFERENCE “TOOLS FOR THE NEW RULES“
POSJETA DELEGACIJE TURSKE AGENCIJE ZA KONKURENCIJU
POSJETA DELEGACIJE TURSKE AGENCIJE ZA KONKURENCIJU
previous arrow
next arrow

Zahtjevi i prijave

Instrukcije i pitanja

Pogledati naredbu o uplatnom računu za uplatu administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (‘Službeni glasnik BiH’ broj 44/06), Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, broj 28/20) i Odluku o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (‘Službeni glasnik BiH’ broj 30/06, 18/11 i 75/18)

Ako imate neke nejasnoće pogledajte našu listu najčešće postavljenih pitanja.

 

Korisni linkovi