Vrati se na vrh

SLIDER
Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama sa osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabavki sa aspekta Zakona o konkurenciji
Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama sa osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabavki sa aspekta Zakona o konkurenciji
Godišnja konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
Godišnja konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
SAOPĆENJE SA 125 SJEDNICE KV
SAOPĆENJE SA 125 SJEDNICE KV
previous arrow
next arrow

Zahtjevi i prijave

Instrukcije i pitanja

Pogledati naredbu o uplatnom računu za uplatu administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (‘Službeni glasnik BiH’ broj 44/06), Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, broj 28/20) i Odluku o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (‘Službeni glasnik BiH’ broj 30/06, 18/11 i 75/18)

Ako imate neke nejasnoće pogledajte našu listu najčešće postavljenih pitanja.

 

Korisni linkovi