O nama

Zakonom o konkurenciji, donesenim u 2001. godini, je uspostavljeno, dana 01. svibnja 2004. godine, Konkurencijsko vijeće kao samostalno i neovisno tijelo s statusom pravne osobe sa sjedištem u Sarajevu. Konkurencijsko vijeće ima isključivu ovlast u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tržištu Bosne i Hercegovine.

Ovim Zakonom je prvi put regulirana politika konkurencije kao jedan od značajnijih istrumenata i stubova za stvaranje i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora odnosno tržišta u Bosni i Hercegovini.

Usklađivanje sa Acquis

Iako je Zakon o konkurenciji iz 2001. godine sadržavao temeljna pravila konkurencije zasnovana na čl. 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, ipak nije pratio praksu i rješenja suvremenoga europskog zakonodavstva odnosno pravnu stečevinu Zajednice (acquis) iz ove oblasti. Radi toga je donesen novi Zakon o konkurenciji («Sl. glasnik BiH», broj 48/05) koji je stupio na snagu 27. srpnja 2005. godine. Ovaj Zakon je u najvećoj mjeri kompatabilan s pravilima i propisima Europske unije iz oblasti tržišne konkurencije (npr. Propisi doneseni u 2003. i 2004. godini – uredbe Vijeća EC br. 1/2003; 139/2004; 773/2004; 802/2004 itd.) što će osigurati učinkovitost i transparentnost u njegovom provođenju, pojednostaviti procedure, smanjiti trajanje određenih faza postupka odnosno generalno smanjiti razinu državne intervencije u ovoj oblasti.

Primjena zakona o konkurenciji

Fizička i pravna lica

Primjenjuje se na sva pravna i fizička lica i koja mogu svojim djelovanjem sprečavati, ograničavati ili narušavati tržišnu konkurenciju

Organe uprave

Primjenjuje se na organe državne uprave i lokalne samouprave, kada posredno ili neposredno učestvuju ili utječu na tržište;

Privredna društva

Primjenjuje se na privredna društva, preduzeća i preduzetnike i njihova udruženja bez obzira na oblik vlasništva, sjedište ili prebivalište;

Udruženja

Primjenjuje se na ostala fizička i pravna lica : udruženja, sportske organizacije, ustanove, zadruge, nosioci prava intelektualne svojine.

Nadležnosti