Контакт

  • Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
  • Дубровачка 6, Б зграда, трећи спрат – 71000‌ Сарајево
  • ‌ +387‌ 33‌ 251‌ 406
  • kontakt@bihkonk.gov.ba
  • ‌ +387‌ 33‌ 251‌ 408
Ime
Prezime
    Info