Чланови

Небојша Попић Предсједник Савјета

Дaтум рoђeњa:
Mjeстo рoђeњa:
Звање:

 Аријана Регода Дражић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa: 24. октобар 1974. године
Mjeстo рoђeњa: Бањалука
Звање: магистар економских наука

Амир Каралић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa: 11.01.1975.
Mjeстo рoђeњa: Травник
Зaнимaњe: доктор економских наука

Др. Стјепо Прањић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa:
Mjeстo рoђeњa:
Звање: доктор правних наука

Иво Јеркић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa: 03.06.1959
Mjeстo рoђeњa: Читлук
Зaнимaњe: дипл. оец

 Адиса Бегић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa: 06. јуни 1976. године
Mjeстo рoђeњa: Сарајево
Зaнимaњe: дипломирани правник

    Info