Članovi vijeća

Predsjednica Vijeća Datum rođenja: 06. 06. 1976. Mjesto rođenja: Sarajevo Zvanje: diplomirani pravnik
Član Datum rođenja: Mjesto rođenja: Zvanje:
Član Datum rođenja: 24. 10.1974. Mjesto rođenja: Banjaluka Zvanje: magistar ekonomskih nauka
Član Datum rođenja: 03.06.1959. Mjesto rođenja: Čitluk Zvanje: dipl. oec
Član Datum rođenja: Mjesto rođenja: Zvanje:
Član Datum rođenja: 11.01.1975. Mjesto rođenja: Travnik Zvanje: doktor ekonomskih nauka

Ako imate dodatnih pitanja molimo Vas pišite na e-mail kontakt@bihkonk.gov.ba ili pozovite na broj telefona +387‌ 33‌ 251‌ 406