Чланови

Др. Стјепо Прањић Предсједник Савјета

Дaтум рoђeњa:
Mjeстo рoђeњa:
Звање: доктор правних наука

 Аријана Регода Дражић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa: 24. октобар 1974. године
Mjeстo рoђeњa: Бањалука
Звање: магистар економских наука

 Небојша Попић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa:
Mjeстo рoђeњa:
Зaнимaњe:

Амир Каралић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa: 11.01.1975.
Mjeстo рoђeњa: Травник
Звање: доктор економских наука

Иво Јеркић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa: 03.06.1959
Mjeстo рoђeњa: Читлук
Зaнимaњe: дипл. оец

 Адиса Бегић Члан Савјета

Дaтум рoђeњa: 06. јуни 1976. године
Mjeстo рoђeњa: Сарајево
Зaнимaњe: дипломирани правник

    Info