ПРАВИЛА О ПОПУЊАВАЊУ ПОЉА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Поље:  БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА- треба да садржи ЈМБ грађанина уколико уплату врши физичко лице или 13-цифрени бр правног лица уколико уплату врши правно лице

Поље:   ВРСТА УПЛАТЕ- за сваку уплату треба бити 0

Поље:   ВРСТА ПРИХОДА- 722 583, 722 584, 722 585

Поље:   ОПШТИНА-  треба да садржи шифру општине пребивалишта- сједишта уплатиоца

Поље:    ПОРЕЗНИ ПЕРИОД- треба да одговара датуму уплате

 Поље:    БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА-  0808999

 Поље:    ПОЗИВ НА БРОЈ- 000000

ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1. ВАЛУТА: КМ

2. ПРИМАЛАЦ: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ – ТАКСЕ

3. БРОЈЕВИ РАЧУНА:

  • ЈРТ Трезор БиХ- Депозитни рачун, број рачуна: 3380002210018390 (Униkредит банка д.д. Мостар),
  • ЈРТ Трезор БиХ- Депозитни рачун, број рачуна: 5517902220404858 (Униkредит банка а.д. Бања Лука),
  • ЈРТ Трезор БиХ- Депозитни рачун, број рачуна: 5556000060067744 (Нова банка а.д. Бања Лука,
  • ЈРТ Трезор БиХ- Депозитни рачун, број рачуна: 1341021020000276 (Аса банка Наша и снажна д.д. Сарајево).

4. СВРХА: АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА за (навести врсту таксене обавезе и тарифни број)

5. БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: ЈМБГ ако уплату врши физичко лице или ИД број за правна лица

6. ВРСТА ПРИХОДА: Навести врсту прихода према тарифним бројевима

приход по основу захтјева - за тарифни број 106, ВП је 722 583
приход по основу рјешења - за тарифни број 107, ВП је 722 584
приход по основу закључака - за тарифни број 108, ВП је 722 585
приход по основу захтјева за мишљење – за тарифни број 106, ВП је 722 109

7. ВРСТА УПЛАТЕ: за сваку уплату треба уписати ” 0 ”

8. ОПШТИНА: треба да садржи одговарајућу шифру општине уплатиоца

9. ПОРЕСКИ ПЕРИОД: треба да одговара датуму уплате

10. БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: попунити бројевима ”0808999”

11. ПОЗИВ НА БРОЈ: попунити бројевима ” 0 ”

12. ИЗНОС: Износ према Одлуци о висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским вијећем (”Службени гласник БиХ” број 30/06, 18/11 и 75/18)

ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Intermediary Bank / Correspodent Bank

 

SWIFT – BIC:          DEUTDEFF

Name:                      DEUTSCHE BANK AG

City, Country:       FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

 Account with Institution / Beneficiary’s Bank

 

SWIFT – BIC:          CBBSBA22

Account Number:  100935962100EUR

IBAN:                       DE81 5007 0010 0935 9621 00

Name:                      CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Address:                 MARŠALA TITA 25

City, Country:         SARAJEVO

 Beneficiary

 

IBAN:                          BA39 000 003 0000000145

Account reference:   06411

Name:                         MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH

Address:                    TRG BIH 1

City, Country:            SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Note: In all payments please quote account reference

ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ КАЗНИ ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1. ВАЛУТА: КМ

2. ПРИМАЛАЦ: ЦЕНТРАЛНА БАНКА БИХ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА

3. БРОЈ РАЧУНА: 000 003 00000001 45

4. ПОЗИВ НА БРОЈ: 37111617

5. СВРХА ДОЗНАКЕ: УПЛАТА КАЗНЕ ПО ЗАКОНУ О КОНКУРЕНЦИЈИ

ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ КАЗНИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

1. ВАЛУТА: КМ

2. ПРИМАЛАЦ: ЦЕНТРАЛНА БАНКА БИХ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА

3. БРОЈ РАЧУНА: 000 003 00000001 45

4. СВИФТ КОД: CBBCBA22

5. ПОЗИВ НА БРОЈ: 37111617

6. СВРХА ДОЗНАКЕ: УПЛАТА КАЗНЕ ПО ЗАКОНУ О КОНКУРЕНЦИЈИ

Преузми документ у пдф-у

 

Ако имате додатних питања молимо Вас пишите на е-маил kontakt@bihkonk.gov.ba или позовите на број телефона  +387‌ 33‌ 251‌ 406