PRAVILA O POPUNJAVANJU POLJA KOJA SE ODNOSE NA UPLATU JAVNIH PRIHODA

Polje:  BROJ PORESKOG OBVEZNIKA- treba da sadrži JMB građanina ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili 13-cifreni br pravnog lica ukoliko uplatu vrši pravno lice

Polje:   VRSTA UPLATE- za svaku uplatu treba biti 0

Polje:   VRSTA PRIHODA- 722 583, 722 584, 722 585

Polje:   OPŠTINA-  treba da sadrži šifru opštine prebivališta- sjedišta uplatioca

Polje:    POREZNI PERIOD- treba da odgovara datumu uplate

 Polje:    BUDŽETSKA ORGANIZACIJA-  0808999

 Polje:    POZIV NA BROJ- 000000

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE TAKSI IZ BOSNE I HERCEGOVINE

1. VALUTA: KM

2. PRIMALAC: JRT TREZOR BiH – TAKSE

3. BROJEVI RAČUNA:

  • JRT Trezor BiH- Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar),
  • JRT Trezor BiH- Depozitni račun, broj računa: 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka),
  • JRT  Trezor BiH- Depozitni račun, broj računa:  5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka),
  • JRT  Trezor BiH- Depozitni račun, broj računa:  1341021020000276 (Asa banka Naša i snažna d.d. Sarajevo)

4. SVRHA: ADMINISTRATIVNA TAKSA za (navesti vrstu taksene obaveze i tarifni broj)

5. BROJ PORESKOG OBVEZNIKA: JMBG ako uplatu vrši fizičko lice ili ID broj za pravna lica

6. VRSTA PRIHODA: Navesti vrstu prihoda prema tarifnim brojevima

  • prihod po osnovu zahtjeva - za tarifni broj 106, VP je 722 583
  • prihod po osnovu rješenja - za tarifni broj 107, VP je 722 584
  • prihod po osnovu zaključaka - za tarifni broj 108, VP je 722 585
  • prihod po osnovu zahtjeva za mišljenje – za tarifni broj 106, VP je 722 109

7. VRSTA UPLATE: za svaku uplatu treba upisati ” 0 ”

8. OPŠTINA: treba da sadrži odgovarajuću šifru opštine uplatioca

9. PORESKI PERIOD: treba da odgovara datumu uplate

10. BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: popuniti brojevima ”0808999”

11. POZIV NA BROJ: popuniti brojevima ” 0 ”

12. IZNOS: Iznos prema Odluci o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (”Službeni glasnik BiH” broj 30/06, 18/11 i 75/18)

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE TAKSI IZ INOSTRANSTVA

Intermediary Bank / Correspodent Bank

 

SWIFT – BIC:          DEUTDEFF

Name:                      DEUTSCHE BANK AG

City, Country:       FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

 Account with Institution / Beneficiary’s Bank

 

SWIFT – BIC:          CBBSBA22

Account Number:  100935962100EUR

IBAN:                       DE81 5007 0010 0935 9621 00

Name:                      CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Address:                 MARŠALA TITA 25

City, Country:         SARAJEVO

 Beneficiary

 

IBAN:                          BA39 000 003 0000000145

Account reference:   06411

Name:                         MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH

Address:                    TRG BIH 1

City, Country:            SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Note: In all payments please quote account reference

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE KAZNI IZ BOSNE I HERCEGOVINE

1. VALUTA: KM

2. PRIMALAC: CENTRALNA BANKA BIH

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA

3. BROJ RAČUNA: 000 003 00000001 45

4. POZIV NA BROJ: 37111617

5. SVRHA DOZNAKE: UPLATA KAZNE PO ZAKONU O KONKURENCIJI

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE KAZNI IZ INOSTRANSTVA

1. VALUTA: KM

2. PRIMALAC: CENTRALNA BANKA BIH

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA

3. BROJ RAČUNA: 000 003 00000001 45

4. SWIFT CODE: CBBSBA22

5. POZIV NA BROJ: 37111617

6. SVRHA DOZNAKE: UPLATA KAZNE PO ZAKONU O KONKURENCIJI

Preuzmi dokument u pdf-u

 

Ako imate dodatnih pitanja molimo Vas pišite na e-mail kontakt@bihkonk.gov.ba ili pozovite na broj telefona +387‌ 33‌ 251‌ 406