Vrati se na vrh

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S., MLYNSKÉ NIVY 1, 829 90 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S., TOMÁŠIKOVA 48, 832 37 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА, TATRA BANKA, A.S., HODŽOVO NÁMESTIE 3, 811 06 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА, 365.BANK, A. S., DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 4, 811 02 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА, И ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S., ŽIŽKOVA 11, 811 02 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА (ČSOB), КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ОСНИВАЊЕ НОВОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА MONILOGI S.R.O., MLYNSKÉ NIVY 1, 829 90 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА У ОБЛИКУ ДРУШТВА ЗАЈЕДНИЧКОГ УЛАГАЊА

Претходни

САОПШТЕЊЕ о одржаној виртуелној Регионалној конференцији у организацији КВ БиХ…

Сљедећи

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјекта „EOS Invest GmbH“,…

post-bars