Vrati se na vrh

 Потписан Споразум о сарадњи између Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине и Комисије за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине
16/05/2024

Потписан Споразум о сарадњи између Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине и Комисије за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине

У Сарајеву, у просторијама Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине, 15. 05. 2024. године потписан је Споразум о сарадњи између Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине и Комисије за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине, чиме је реализована ранија иницијатива за успоставу сарадње између ове двије институције.
Циљ потписивања оваквог споразума је олакшавање активности, повећање транспарентности и ефикасности примјене закона и других прописа који се односе на заштиту тржишне конкуренције и емисију и промет вриједносних папира, надзора над провођењем закона и других прописа, те приступа подацима и расположивој документацији којом наведене институције располажу.
У име Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине споразум је потписала предсједница Адиса Бегић, а предсједник Аднан Зукић у име Комисије за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине.
Предсједница Бегић је казала да је Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине препознало важност сарадње између ове двије институције, с обзиром да је током обављања законом прописаних послова уочено да Комисија за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине ради на предметима који су се појављивали и пред Конкуренцијским савјетом БиХ, те изразила задовољство што је руководство Комисије за вриједносне папире Федерације БиХ препознало важност сарадње и подржало иницијативу Конкуренцијског савејта. Приликом потписивања споразума господин Зукић је нагласио задовољство због унапређења сарадње с домаћим тијелима свих нивоа власти, па тако и с Конкуренцијским савјетом у којем је Комисија препознала важног партнера који може имати значајну улогу у унапређењу надзорне улоге Комисије, што ће за посљедицу неминовно имати повећање транспарентности и заштиту конкуренције, како у Федерацији Босне и Херцеговине, тако и у цијелој држави.
Потписивањем Споразума успостављена је формална основа за јачање сарадње федералног регулатора тржишта вриједносних папира и једне од најзначајнијих институција које врше надзор над јединственим економским простором у Босни и Херцеговини. Осим позитивних ефеката који се очекују у смислу унапређења надзора над привредним субјектима који су уједно и учесници на тржишту капитала, споразумом је предвиђена и посебно наглашена сарадња у образовним активностима које ће Комисија и Савјет проводити убудуће, у складу са својим стратешким и програмским опредјељењима.

Претходни

ПОСЈЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ТУРСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА КОНКУРЕНЦИЈУ

post-bars