Vrati se na vrh

РЈЕШЕЊЕ по Захтјеву привредног субјекта Телеком Србија а.д. Београд, Република Србија против привредних субјеката UNITED MEDIA S.a.r.l. Луксембург, Велико Војводство Луксембург, DIRECT MEDIA КОМУНИКАЦИЈЕ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и НОВА БХ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина

Претходни

ЗАКЉУЧАК о обустављању поступка по Пријави концентрације привредних субјеката Agri…

Сљедећи

ЗАКЉУЧАК о обустављању поступка по Пријави намјере концентрације привредног субјекта…

post-bars